För oss som älskar
att vara i form!

LifeBeat Feedback System


 1. De sätt som Lifebeat presenterar hjärtfrekvens på är: 1.
   • Aktuell Display - Real-time information om din aktuella hjärtfrekvens.
   • Target Heart-Rate Zone - Mäter hjärtfrekvenszon i intervallet från 65% till 85% procent av din teoretiska maximala hjärtfrekvens.
   • Average - Skapar ett medelvärde baserat på din hjärtfrekvens under hela träningspasset.
   • Tid i Target Zon - Visar de totala minuter du befinner dig inom ditt mål hjärtfrekvenszon under hela träningspasset.
 2. Välj kod för motstånd på din maskin och tillbehör för att säkerställa  exakt kaloriförbrukning.
 3. Svängar - håller reda på hur många svängar du har gjort under passet och på vilken tid.
 4. Hastighet - mäter hastigheten och intensiteten i dina svängar i aktuell, genomsnittlig och max fart.
 5. Procent tal av svängar sida-till-sida  Alla har en stark sväng och en svag. Det Lifebeat hjälper dig att känna igen är muskelobalans genom att spåra hur långt ner i rälsen du åker till  vänster och höger. Med realtidsmätning  har du det perfekta sättet att mäta och korrigera din svaga sida och eventuell obalans i ett ben. Vid slutet av din träning, kan du  se vad dina genomsnittliga och maximala värden är för varje ben.
 6. Kalorier - mäter hur många kalorier du ha förbränt antingen i träningstid eller i målläget inom ramen för de tillbehör du väljer.
 7. Timer - registrerar din träningstid antingen i  använd träningstid eller i målläge.
 8. Lagrar flera användare - skapa upp till 8 unika användarinställningar för att anpassa din träning